Ideální budova

Správně navržená a zrealizovaná budova umožňuje dostatečnou cirkulaci vzduchu a tím také v něm obsažených vodních par jak uvnitř budovy, tak také (a to zejména) mezi vnitřkem budovy a vnějším prostředím. Tím se zamezí nikoliv šíření spor plísní, protože ty jsou všudypřítomné, ale zabrání se vytváření vhodných podmínek pro jejich množení a růst. Plísně k růstu potřebují dostatečnou koncentraci vodních par a dostatek živin. Někdy se do omítek preventivně přidávají protiplísňové chemické látky. Toto řešení je možné, ale vpodstatě zbytečné. Jednak to stavbu prodražuje, jednak účinnost takových chemických přípravků není nekonečná.

Bez chemie účinněji

Mnohem lepší je minimalizovat množství organických látek na povrchu stěn. Toho dosáhneme pečlivým úklidem. Ani ten však není nikdy natolik stoprocentní, aby odstranil veškeré organické látky, poletující v ovzduší. Proto se snažíme snížit pomocí odvlhčovačů vzduchu, nebo jiným způsobem nasycení vodní parou na úroveň, která neumožňuje páře její srážení na chladných stěnách.