Pro obec se můžete přetrhnout

Vaše organizace už v rámci kulturního dění ve vaší obci udělala pořádný kus práce. Pravidelně pořádáte besídky pro děti i taneční zábavy pro dospělé, hrajete amatérské divadlo a jako dobrovolníci pomáháte při různých příležitostech, ale bohužel pořád zjišťujete, že vás doposud skoro nikdo v obci nezná, a to je smutné, protože když už to všechno zdarma a ve svém volném čase děláte, tak byste chtěli alespoň být vidět.

Jak se lépe zviditelnit

Prostě byste si přáli, aby si lidé název vaší organizace spojili s vašimi tvářemi, a proto jste se rozhodli pro reklamní vlajky. Jsou poměrně levné, a když je při každém vašem veřejném vystoupení postavíte na odiv, tak si od toho slibujete, že si lidé konečně zapamatují, kdo jste a co pro ně děláte.